Besplato snimite aplikaciju sa upustvom za instalaciju. Implementirajte je u svojoj lokalnoj zajednici.

Populus web aplikacija

Ukratko o projektu

Platforma omogućava dvosmjernu komunikaciju i interaktivnu razmjenu informacija između građana i njihove lokalne zajednice.

POPULUS predstavlja jedinstvenu pristupnu tačku za sve potrebe građana u vezi sa učešćem u donošenju odluka od značaja na lokalnom nivou te omogućava efikasno i transparentno praćenje rada lokalne uprave, nadležnih službi kao i izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima.

Osnovni moduli aplikacije

list-image

Omogućava lokalnoj zajednici da provjeri podršu javnosti po pitanju kapitalnih projekata.

list-image

Građani samoinicijativno predlažu inicijative za poboljšavanje života u lokalnoj zajednici.

list-image

Jednostavana način komunikacije građana sa prvim čovjekom lokalne zajednice.

list-image

Lokalni zastupnici na jednostavan način komuniciraju sa stanovništvom lokalne zajednice.

list-image

Komunikacija i prijava problema direktno odgvornim službama u lokalnoj zajednici.

list-image

Platforma je na bazi otvorenog koda i slobodna za proširenje sa novim mogućnostima.

Lokalne zajednice sa završenom implementacijom

KORISNICI PROJEKTA

Organizacije koje su podržale projekat

DONATORI PROJEKTA

Ova platforma je nastala u okviru projekta E-PARTICIPATE kojeg implementira Transparency International u BiH uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini.